Thumbnails
 
haiga034a kogarashiya

haiga034a kogarashiya

kogarashi ya iwa ni sake yuku mizu no kowe

blistering winter wind into rocks splinters
voice of water

Haiku by Buson Yosa, Japanese poet, 1716 - 1784