peter vernon quenter - crimsonbamboo | Haiga | haiga037b tenmochimo-yuki 4 twigs bare bush PH1021a -1696


Thumbnails
 
haiga037b tenmochimo-yuki 4  twigs bare bush PH1021a -1696

haiga037b tenmochimo-yuki 4 twigs bare bush PH1021a -1696

haiga : ten mo chi mo nashi tada yuki furishikiru - Kajiwara Hoshin, 1864 - ?